Despre Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Despre Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Bine ați venit pe pagina Liceului Teoretic “Mircea Eliade” din orașul Chişinău!

Începând cu anul 1990, anul fondării, până în prezent Liceul Teoretic „Mircea Eliade” a demonstrat prin prestaţia elevilor, dar şi prin realizările absolvenţilor noştri – absolvenţilor LICEULUI PERSONALITĂŢILOR – că este o instituţie care formează tânăra generaţie în spiritul valorilor general-umane și a competitivității în domeniul studiilor de calitate.

 

Liceul își desfășoară activitatea într-o clădire înregistrată ca monument de arhitectură de importanță națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1907, nobilul Mihail Vichentievici Karcevski a cumpărat de la negustorul Caprel Auşevici Davidov o casă din piatră într-un parter ridicat pe un demisol, care a servit drept sediu pentru şcoala sa, fondată în 1905, căreia i s-a conferit drepturile de şcoală reală.

În 1908, la 31 decembrie, M.V. Karcevski a amanetat proprietatea sa imobiliară din str. Gogol, 31, pe care a vândut-o oraşului în 1913 pentru sediul Şcolii Reale. În 1930, aici se afla şcoala primară nr. 15. În perioada postbelică această casă a fost reconstruită pentru şcoala nr. 37 cu amplificarea spaţiului.

Clădirea şcolii, iniţial rectangulară în plan, edificată cu un etaj, a fost amplasată cu o retragere de la linia roşie a străzii. În perioada postbelică, vechea clădire a şcolii a fost înălţată cu un etaj, iar între linia roşie a străzii şi şcoală a fost construit un bloc cu trei niveluri, faţada principală a clădirii devenind aliniată la linia roşie a străzii. Compoziţia parterului repetă arhitectura Şcolii reale a lui M.V. Karcevski: o compoziţie simetrică, cu intrarea amplasată central, de o parte şi alta fiind amplasate câte cinci ferestre mari. Golurile ferestrelor sunt rectangulare, conturate cu ancadramente cu evidenţierea bolţarului central, sprijinite pe console cu panou sub plita de pervaz. Peretele parterului se termină printr-o cornişă neoclasică cu denticule, deasupra căruia se află două etaje. Aspectul părţii noi a clădirii relevă principiile arhitectonice ale anilor ’50 ai secolului al XX-lea, aşa numitul empir sovietic sau empir stalinist, influenţat de arhitectura renaşterii italiene, cu ale cărei tendinţe umaniste erau comparate aspiraţiile epocii socialiste. Clădirea a obţinut o asemănare cu palazzo florentin, prin divizarea faţadei în trei registre, dintre care primul este parterul, pe care se sprijină pilaştrii ordinului cu capiteluri compozite, amplasat între ferestrele înalte, rectangulare la etajul 1 şi în arc în plin centru la etajul 2, toată compoziţia fiind dominată de o cornişă lată de factură clasică. Intrarea este umbrită de o cornişă rectilinie, susţinută de console în forma volutelor. În spaţiul dintre etajul I şi II, pe friza netedă de sub cornişă, au fost amplasate simboluri legate de instruire şi cunoaştere.

Din anul înfiinţării, 1990, până în prezent, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” a demonstrat, prin prestația elevilor şi realizările absolvenţilor, că este o veritabilă instituţie de învăţământ în care se formează adevărate personalităţi. Fiind unul din primele licee fondate în Republica Moldova, a rămas primul la mai multe compartimente. Liceul a fost conceput şi rămâne a fi cu studierea aprofundată a limbii engleze. Conform Hotărârii prezidiului Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului din 10.10.1990, instituţiei i s-a conferit numele Liceul Academic Român - Englez „Mircea Eliade". În prezent, se numește Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.

Instituţia are drept scop formarea unui cetăţean activ, capabil să aplice eficient cunoştinţele achiziţionate, astfel încât să se poată integra mai uşor în societate.

Prin valorificarea experienţei profesionale, prin colaborare şi parteneriat cu toţi actanții procesului educațional, Liceul urmăreşte menţinerea statutului de instituţie de învăţământ de performanţă, care asigură formarea unui absolvent competent, responsabil, independent, capabil să facă faţă provocărilor timpului și corespunde standardelor şi valorilor europene.
În noile condiţii ale Sesiunilor de BAC, începând cu 2013, elevii liceului nostru au demonstrat constant cunoştinţe temeinice şi rezultate excepţionale. Ne mândrim şi cu faptul că eleva Nichifor Nicoleta a susţinut sesiunea cu 10 pe linie, fiind una din puţinii elevi care au obţinut la toate examenele nota 10.
Un punct forte al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” îl constituie performanţele obţinute la olimpiadele și concursurile şcolare, organizate anual de către Direcția generală, educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, precum și de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova.

 

Schimb de experienţă

În anul 1991, un grup de elevi a vizitat oraşul Anchorage (Alaska, SUA), după care trei s-au bucurat de invitaţia a trei familii pentru a-şi continua studiile în acest oraş timp de un an.

În acelaşi an, un grup de copii din liceu au găzduit 26 de elevi şi 10 profesori şi părinţi (ai unor elevi) din or. Sacramento (California, SUA).

În anul 1992, s-au întreprins două vizite ale elevilor noştri la cei din Sacramento. În anul 1995-1996 s-au realizat relaţii frumoase cu un grup de elevi din Orlando (Florida, SUA), iar în primăvara lui 1998, un alt grup din liceu a vizitat oraşul Philadelphia (Pennsylvania, SUA).

Studii peste hotare

Eforturile depuse de corpul didactic în instruirea"generaţiei tinere se confirmă şi prin faptul că toţi absolvenţii liceului (100%) îşi fac studiile la cele mai prestigioase instituţii superioare din republică şi de peste hotarele ei. Practic, 50% din absolvenţi îşi fac studiile în România şi circa 35 de absolvenţi, din ultimele 5 promoţii ale liceului, îşi fac studiile la Universităţi din Europa (Franţa, Anglia, Bulgaria, Elveţia, Olanda, Germania) SUA şi Canada, unul dintre ei îşi face studiile în China. 
În ultimii 5 ani şi-au continuat studiile în SUA aproximativ 50 de elevi.

Liceul se află în parteneriat continuu cu alte instituţii din republică şi de peste hotare(România, SUA etc.)

Senatul liceului

Senatul liceului este compus din 23 de membri (câte un elev de la fiecare clasă gimnazială şi liceală, plus Preşedintele Senatului) şi are un program de lucru fixat la începutul anului de studii. Dintre problemele puse în discuţie, enumerăm:

- subiecte din viaţa şcolară a elevilor;
- organizarea activităţilor extraşcolare;
- relaţiile elev-elev; profesor-elev; elev-profesor;
- organizarea de seminarii pentru liceeni ("Educaţia pentru sănătate", „Ecologia sufletului" etc.);
- organizarea activităţii "Poţi şi tu ajuta" etc.

Alte activități

Din 1995, în fiecare an, în luna martie, liceul organizează Zilele „Mircea Eliade". În acest timp, se desfăşoară conferinţe ştiinţifice, şedinţe ale cenaclului literar, întâlniri cu scriitori, oameni de ştiinţă. Se organizează comunicări la care îşi dau concursul reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi din România, elevi din Liceul „Mircea Eliade", studenţi de la USM etc. Textele comunicărilor audiate în aceşti ani au fost înmănuncheate în 8 volume, editate cu sprijinul Fundaţiei „Mircea Eliade”.