Noutăți

Admitere în clasa a X-a 2023

Admitere în clasa a X-a 2023

06 iulie 2023 nr. 01 – 16/ 58 _ab

 

“Cu privire la admiterea elevilor

în învăţământul liceal pentru anul

de studii 2023 – 2024”

 

În temeiul prevederilor art. 31 (5) al Codului educației nr. 152/17.07.2014, în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învătământul liceal, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 454 din 07.07.2017, Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I si II, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 235 din 25.03.2016, întru realizarea prevederilor ordinului MEC nr. 667 din 12.06.2023 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2023”, a ordinului DGETS nr. 744 din 27.06.2023 „Cu privire la admiterea elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2023”, în scopul organizării și realizării eficiente a procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2023-2024

O R D O N

 

 1. A organiza şi desfăşura admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024 cu următorul plan de înmatriculare:

1.1. O clasă la profilul real                     – 35 elevi;

1.2. O clasă la profilul umanist              – 35 elevi;

Ținând cont că Planul - Cadru prevede studierea limbii engleze din clasa a II-a și a limbilor franceză sau germană ca a doua limbă modernă în clasele V-XII, pentru ambele profiluri, concurenții trebuie să cunoască limba engleză la nivelul minim A2.2 și una din limbile franceză sau germană la nivelul minim A2.

 1. A organiza admiterea în prima etapă, în clasa a X-a după cum urmează:
  1. 10 – 21 iulie 2023 – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs, platforma www.escoala.chisinau.md
  2. 24 – 25 iulie 2023 – concursul dosarelor (calcularea mediei de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  3. 26 iulie 2023anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
  4. 27 iulie – 04 august – depunerea dosarului:
   1. cererea de înscriere cu indicarea profilului;
   2. certificatul de absolvire a gimnaziului, în original
   3. adeverinta medicală;
   4. 4 fotografii cu dimensiunea 3x4.
   5. Copia certificatului de naştere;
   6.  Copia buletinului de identitate al unui părinte (tutore);
   7. acordul informat al părinților/tutorilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. A organiza admiterea în etapă a doua, dacă va fi nevoie, în clasa a X-a după cum urmează:
  1. 07 – 09 august 2023 – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs, platforma www.escoala.chisinau.md
  2. 10 august 2023 – concursul dosarelor (calcularea mediei de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  3. 11 august 2023 – anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 3. 27 - 28 iulie 2023 și la 14-15.08.2023 – prezentarea rezultatelor concursului de admitere la DGETS municipiul Chişinău.
 4. A crea Comisia de admitere în învăţământul liceal în următoarea componenţă:

1. Preşedinte:                  VASILACHE Grigore, director;

2. Secretar:                     DIMITRIU Natalia, responsabil resurse umane;

3. Membrii:

3.1. ANTONOV-LOGHIN Oxana, director adjunct;

3.2. NEGARĂ Agalina, profesoară de limba și literatura română;

3.3. MIȚELEA Stela, profesoară de biologie;

3.4. DIACONU Nelea, profesoară de limba franceză;

3.5. PÎSLARI Tatiana, profesoară de fizică.

 

 1. Controlul îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum.

 

                   Director                                  G. Vasilache