Noutăți

Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct.

Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct.

20 octombrie 2021 nr. 01 – 16/ 89_ab

Cu privire la organizarea concursului

pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct

 

În conformitate cu prevederile art.50 alin.(5) al Codului educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324)emit următorul

 

O R D I N

 

 1. A demara procedura de organizare a concursului pentru ocuparea:
  1. funcției de director adjunct pentru instruire – 1,0 unitate;
  2. funcției de director adjunct pentru clasele primare – 0,5 unitate.
 2. De adresat DGETS pentru
  1. Publicarea anunțului despre concurs pe pagina WEB a DGETS;
  2. Delegarea a doi reprezentanți ai DGETS pentru a fi incluși în lista membrilor comisiei de concurs;
  3. Acordarea suportului metodologic pentru elaborarea metodologiei și a fișei de evaluare a interviului.
 3. De adresat Consiliului de administraţie pentru delegarea a doi reprezentanți ai colectivului pentru a fi incluși în lista membrilor comisiei de concurs;
 4. De publicat anunţul pe pagina http: https://www.liceu-eliade.md şi în revista făclia.
 5. Doamna DIMITRIU Natalia, specialist resurse umane,  este responsabilă de primirea dosarelor şi răspunderea la întrebările parvenote din partea candidaţilor.

 

 

 

Director                                                                 Gr. VASILACHE