Noutăți

În atenția copiilor acceptați în clasa I-îi!

În atenția copiilor acceptați în clasa I-îi!

    Părinții, copiii cărora au fost acceptați în clasa I-îi la IPLT “M. Eliade” vor depune dosarul în original la anticamera liceului (str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 33) începând cu 28 iunie 2021 de la 10:00 până la 15:00.

La cererea completată la liceu se vor depune copiile:

Nr Actele depuse
1. Buletinul de identitate a părintelui/reprezentantului legal
2. Certificatul de naștere al copilului

Și în original:

3.

Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (forma nr. 027 e original și
forma 063 copie)

4.

Două fotografii ale copilului (mărimea 3X4cm)

5.

Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a
limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și
atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au
frecventat grupa pregătitoare)

Actele lipsă se vor depune până la 30 august 2021.