Planuri de admitere

În conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa a I (modificată prin Ordinul ME nr.149 din 21 martie 2017), în temeiul Ordinului DGETS nr. 01/1-7/359 din 22.03.2024 privind organizarea înscrierii în clasa I în anul de studii 2024-2025 se atașează Planul de înscriere în clasa I, anul de studii 2024-2025. Vă aducem la cunoștință faptul că înscrierea în clasa I se efectuează pe site-ul www.escoala.chisinau.md , în conformitate cu districtul școlar arondat Instituției Publice Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.