Echipa

Echipa

Nume Specialitate Obiect
Anton Ghenadie Matematică și Științe Informatica
Antonov Oxana Socioumanistice Educația pentru societate
Baciu Galina Socioumaniste Istoria
Bejan Victoria Matematică și Științe Matematica
Bolocan Viorica Limba română Limba română
Botnariuc Galina Limbi moderne Limba engleză
Bucătari Ion Socioumanistice Educația fizică
Buciuceanu Maria Limbi moderne Limba germană
Caireac Leonid Matematică și Științe Fizica
Cazac Ana Limba română Limba română
Cazangiu Iulia Clase primare Cl. Primare
Chintea Ecaterina Clase primare Cl. Primare
Chiriță Marius Limbi moderne Limba engleză
Cîrliciuc Mariana Matematică și Științe Chimia
Climașevschi Nadejda Limba română Limba română
Corețchi Lilia Limbi moderne Limba franceză
Cotruță Maria Socioumanistice Biologia
Croleveț Domnica Clase primare Cl. Primare
Curtescu Tamara Matematică și Științe Matematică
Dogoter Luminița Clase primare Cl. Primare
Focșa Natalia Arte și tehnologii Educația fizică
Gajam Lilia Arte și tehnologii Educația plastică
Gavriliuc Larisa Clase primare Cl. Primare
Gîncul Mariana Limbi moderne Limba germană
Gîrlea Cornelia Limbi moderne Limba engleză
Glopina Dumitrița Clase primare Cl. Primare
Grecu Margareta Clase primare Cl. Primare
Grossu Diana Clase primare Limba engleză, Cl. Primare
Hangan Alexandru Limbi moderne Limba engleză
Hioară Svetlana Clase primare Limba engleză, Cl. Primare
Luca Violeta Limbi moderne Limba engleză
Lupușor Maria Matematică și Științe Matematica
Marian Camelia Socioumanistice Geografia
Mițelea Stela Socioumanistice Biologia
Moraru Emilia Socioumanistice Psiholog
Moraru Natalia Clase primare Cl. Primare
Moșoi Tatiana Limbi moderne Limba franceză
Negară Agalina Limba română Limba română
Odobescu Mariana Socioumanistice Geografia
Papuc Marcela Matematică și Științe Informatica
Paraschiv Maria Socioumanistice Istoria
Pavel Oxana Arte și tehnologii Educația muzicală
Pereu Natalia Arte și tehnologii Educația tehnologică
Pîrău Lucia Clase primare Cl. Primare
Pîslari Tatiana Matematică și Științe Fizica
Popa Dorin Socioumanistice Istoria
Postolachi Veronica Limba română Limba română
Prisăcari Larisa Clase primare Cl. Primare
Racu Angela Clase primare Cl. Primare
Rață Ana Clase primare Cl. Primare
Rugină Aliona Limbi moderne Limba franceză
Rusu Valentina Matematică și Științe Chimia
Salinschi Lilia Clase primare Educația muzicală
Senic Diana Limba română Limba română
Tarchilă Valentina Arte și tehnologii Educația fizică
Tofan Mariana Limbi moderne Limba rusă
Tronciu Ada Limbi moderne limba engleză,Cl. Primare
Turchin Anatolie Matematică și Științe Matematica
Ușurelu Raisa Limba română Limba română
Vasilache Grigore Matematică şi Ştiinţe Informatica
Vîrlan Dina Limbi moderne Limba franceză
Vîrlan Svetlana Clase primare Cl. Primare
Zbancă Evelina Limbi moderne Limba engleză