Despre Noi

Despre Noi

 

Din anul înfiinţării, 1990, până în prezent, Liceul Teoretic „M. Eliade” a demonstrat, prin prestanţa elevilor şi realizările absolvenţilor, că este o veritabilă instituţie de învăţământ, în care se educă adevărate personalităţi. Fiind unul din primele licee fondate în Republica Moldova, a rămas primul la mai multe compartimente. Liceul a fost conceput şi rămâne a fi cu studierea aprofundată a limbii engleze. Conform Hotărârii prezidiului Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului, din 10.10.1990, instituţiei i s-a conferit numele Liceul Academic Român - Englez „M. Eliade". Actualmente, Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eliade”.

Prin valorificarea experienţei profesionale, în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie, Liceul urmăreşte menţinerea poziţiei de instituţie de învăţământ de performanţă, care asigură formarea unui absolvent competent, responsabil, independent, capabil să facă faţă standardelor şi valorilor europene.
Instituţia are drept scop formarea unui cetăţean activ, capabil să aplice eficient cunoştinţele achiziţionate, astfel încât să se poată integra mai uşor în societate.
În noile condiţii ale Sesiunilor de BAC, începând cu 2013, elevii liceului nostru au demonstrat constant cunoştinţe temeinice şi rezultate excepţionale. Ne mândrim şi cu faptul că eleva Nichifor Nicoleta a susţinut sesiunea cu 10 pe linie, fiind una din puţinii elevi care au obţinut la toate examenele nota 10.
Un punct forte al liceului „M. Eliade” îl constituie performanţele obţinute la diverse concursuri şcolare.
Rezultatele participării elevilor la concursurile şcolare

Schimb de experienţă

În anul 1991, un grup de elevi a vizitat oraşul Anchorage (Alaska, SUA), după care trei s-au bucurat de invitaţia a trei familii pentru a-şi continua studiile în acest oraş timp de un an.

În acelaşi an, un grup de copii din liceu au găzduit 26 de elevi şi 10 profesori şi părinţi (ai unor elevi) din or. Sacramento (California, SUA).

În anul 1992, s-au întreprins două vizite ale elevilor noştri la cei din Sacramento. În anul 1995-1996 s-au realizat relaţii frumoase cu un grup de elevi din Orlando (Florida, SUA), iar în primăvara lui 1998, un alt grup din liceu a vizitat oraşul Philadelphia (Pennsylvania, SUA).

Studii peste hotare

Eforturile depuse de corpul didactic în instruirea"generaţiei tinere se confirmă şi prin faptul că toţi absolvenţii liceului (100%) îşi fac studiile la cele mai prestigioase instituţii superioare din republică şi de peste hotarele ei. Practic, 50% din absolvenţi îşi fac studiile în România şi circa 35 de absolvenţi, din ultimele 5 promoţii ale liceului, îşi fac studiile la Universităţi din Europa (Franţa, Anglia, Bulgaria, Elveţia, Olanda, Germania) SUA şi Canada, unul dintre ei îşi face studiile în China. 
În ultimii 5 ani şi-au continuat studiile în SUA aproximativ 50 de elevi.

Liceul se află în parteneriat continuu cu alte instituţii din republică şi de peste hotare(România, SUA etc.)

Senatul liceului

Senatul liceului se compune din 23 de membri (câte un elev de la fiecare clasă gimnazială şi liceală, plus Preşedintele Senatului) şi are un program de lucru fixat la începutul anului de studii. Dintre problemele puse în discuţie, enumerăm:

- subiecte din viaţa şcolară a elevilor;
- organizarea activităţilor extraşcolare;
- relaţiile elev-elev; profesor-elev; elev-profesor;
- organizarea de seminarii pentru liceeni ("Educaţia pentru sănătate", „Ecologia sufletului" etc.);
- organizarea activităţii "Poţi şi tu ajuta" etc.